Kinderlieder

NEATLI
S Blüemli mi
s Roböterli
De chli Drache
Hoi Bade